ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนฉิมพลีมา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
8
11
1
อบ.3
8
1
9
1
รวม อบ.
11
9
20
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
7
8
15
1
ป.3
14
5
19
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
5
8
13
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
41
38
79
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
47
99
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...