ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนฉิมพลีมา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
2
9
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
12
7
19
2
ป.1
7
9
16
1
ป.2
11
5
16
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
4
8
12
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
9
5
14
1
รวมประถม
41
39
80
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
46
99
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...