ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงเมย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
9
2
11
1
อบ.3
4
1
5
1
รวม อบ.
15
5
20
3
ป.1
5
4
9
1
ป.2
7
1
8
1
ป.3
7
6
13
1
ป.4
3
1
4
1
ป.5
3
2
5
1
ป.6
7
2
9
1
รวมประถม
32
16
48
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
47
21
68
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...