ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงเมย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
3
12
1
อบ.2
4
1
5
1
อบ.3
1
4
5
1
รวม อบ.
14
8
22
3
ป.1
8
1
9
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
3
1
4
1
ป.4
4
2
6
1
ป.5
5
2
7
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
32
16
48
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
24
70
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...