ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนดินจี่ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
13
19
1
อบ.2
7
11
18
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
20
31
51
3
ป.1
6
6
12
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
17
12
29
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
56
52
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
76
83
159
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...