ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
9
4
13
1
รวม อบ.
13
8
21
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
6
9
15
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
43
41
84
6
ม.1
4
10
14
1
ม.2
0
1
1
1
ม.3
7
5
12
1
รวมมัธยมต้น
11
16
27
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
65
132
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...