ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
6
9
15
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
3
6
9
1
ป.3
8
3
11
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
42
37
79
6
ม.1
4
7
11
1
ม.2
4
8
12
1
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
8
15
23
2
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
61
117
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...