ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดโคลน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
5
1
6
1
รวม อบ.
10
3
13
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
1
3
4
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
4
7
11
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
21
30
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
33
64
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...