ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
6
10
16
1
รวม อบ.
15
16
31
2
ป.1
10
13
23
1
ป.2
13
10
23
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
21
12
33
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
8
8
16
1
รวมประถม
69
59
128
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
75
159
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...