ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแก้ง(คุรุวิทยานุสรณ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
12
20
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
17
18
35
2
ป.1
6
11
17
1
ป.2
11
12
23
1
ป.3
17
11
28
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
22
12
34
1
ป.6
9
8
17
1
รวมประถม
73
62
135
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
80
170
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...