ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแก้งวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
13
7
20
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
3
7
10
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
4
10
14
1
ป.6
8
9
17
1
รวมประถม
41
46
87
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
53
107
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...