ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแซง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
11
21
1
อบ.3
14
10
24
1
รวม อบ.
24
21
45
2
ป.1
14
14
28
1
ป.2
17
13
30
1
ป.3
8
12
20
1
ป.4
16
12
28
1
ป.5
13
7
20
1
ป.6
9
6
15
1
รวมประถม
77
64
141
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
85
186
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...