ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแซง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
17
26
1
อบ.3
10
14
24
1
รวม อบ.
19
31
50
2
ป.1
15
9
24
1
ป.2
14
15
29
1
ป.3
16
13
29
1
ป.4
8
12
20
1
ป.5
16
13
29
1
ป.6
13
8
21
1
รวมประถม
82
70
152
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
101
202
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...