ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
7
17
1
อบ.3
4
8
12
1
รวม อบ.
14
15
29
2
ป.1
6
15
21
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
16
8
24
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
11
7
18
1
ป.6
7
6
13
1
รวมประถม
58
50
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
65
137
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...