ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองคอนไทย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
6
15
21
1
รวม อบ.
11
23
34
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
16
7
23
1
ป.3
9
7
16
1
ป.4
10
7
17
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
61
44
105
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
67
139
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...