ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสีปลาด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
3
4
1
อบ.2
0
8
8
1
อบ.3
3
8
11
1
รวม อบ.
4
19
23
3
ป.1
2
1
3
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
3
7
10
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
8
7
15
1
ป.6
9
4
13
1
รวมประถม
34
30
64
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
38
49
87
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...