ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนข่า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
9
7
16
2
ป.1
3
3
6
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
1
2
3
1
ป.4
1
4
5
1
ป.5
10
3
13
1
ป.6
6
1
7
1
รวมประถม
26
17
43
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
24
59
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...