ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
6
8
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
4
8
12
2
ป.1
2
3
5
1
ป.2
5
1
6
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
1
2
3
1
ป.5
2
1
3
1
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
14
9
23
5
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
18
17
35
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...