ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคอนสาร ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
13
13
26
3
ป.1
14
14
28
1
ป.2
8
10
18
1
ป.3
14
12
26
2
ป.4
14
13
27
1
ป.5
15
14
29
2
ป.6
18
21
39
2
รวมประถม
83
84
167
9
ม.1
9
11
20
1
ม.2
17
7
24
1
ม.3
6
7
13
1
รวมมัธยมต้น
32
25
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
128
122
250
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...