ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคอนสาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
3
9
1
อบ.2
4
0
4
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
18
8
26
3
ป.1
11
7
18
1
ป.2
15
14
29
1
ป.3
8
8
16
1
ป.4
15
13
28
1
ป.5
13
10
23
1
ป.6
15
18
33
2
รวมประถม
77
70
147
7
ม.1
9
10
19
1
ม.2
13
10
23
1
ม.3
9
7
16
1
รวมมัธยมต้น
31
27
58
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
126
105
231
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...