ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงบัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
1
0
1
1
อบ.3
0
1
1
1
รวม อบ.
3
3
6
3
ป.1
3
2
5
1
ป.2
2
2
4
1
ป.3
5
1
6
1
ป.4
0
4
4
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
2
2
4
1
รวมประถม
14
13
27
6
ม.1
4
3
7
1
ม.2
11
6
17
1
ม.3
13
10
23
1
รวมมัธยมต้น
28
19
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
35
80
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...