ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงบัง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
0
1
1
อบ.2
0
3
3
1
อบ.3
3
1
4
1
รวม อบ.
4
4
8
3
ป.1
2
2
4
1
ป.2
4
1
5
1
ป.3
1
5
6
1
ป.4
2
2
4
1
ป.5
2
2
4
1
ป.6
4
4
8
1
รวมประถม
15
16
31
6
ม.1
13
6
19
1
ม.2
13
12
25
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
32
22
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
42
93
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...