ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
0
3
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
6
3
9
2
ป.1
4
5
9
1
ป.2
6
0
6
1
ป.3
4
2
6
1
ป.4
6
1
7
1
ป.5
3
1
4
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
28
11
39
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
14
48
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...