ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 19 (สวนป่าคอนสาร) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
5
4
9
2
ป.1
2
1
3
1
ป.2
3
1
4
1
ป.3
1
2
3
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
17
15
32
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
22
19
41
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...