ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
21
32
2
อบ.3
15
17
32
2
รวม อบ.
26
38
64
4
ป.1
14
13
27
2
ป.2
17
13
30
2
ป.3
18
14
32
2
ป.4
21
11
32
2
ป.5
21
18
39
2
ป.6
23
22
45
2
รวมประถม
114
91
205
12
ม.1
10
12
22
1
ม.2
14
13
27
1
ม.3
22
17
39
1
รวมมัธยมต้น
46
42
88
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
186
171
357
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...