ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
13
27
1
อบ.3
13
17
30
2
รวม อบ.
27
30
57
3
ป.1
14
16
30
2
ป.2
13
12
25
2
ป.3
17
12
29
2
ป.4
18
13
31
2
ป.5
22
13
35
2
ป.6
20
14
34
2
รวมประถม
104
80
184
12
ม.1
20
18
38
2
ม.2
13
12
25
1
ม.3
20
14
34
1
รวมมัธยมต้น
53
44
97
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
184
154
338
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...