ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลาย(กฟผ.อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
15
33
1
อบ.3
13
15
28
2
รวม อบ.
31
30
61
3
ป.1
13
17
30
2
ป.2
14
19
33
2
ป.3
13
14
27
2
ป.4
19
10
29
2
ป.5
17
14
31
2
ป.6
23
13
36
2
รวมประถม
99
87
186
12
ม.1
14
17
31
1
ม.2
19
17
36
2
ม.3
16
12
28
1
รวมมัธยมต้น
49
46
95
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
179
163
342
19
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...