ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
9
21
2
อบ.3
17
13
30
2
รวม อบ.
29
22
51
4
ป.1
20
20
40
2
ป.2
16
17
33
2
ป.3
22
23
45
2
ป.4
17
20
37
2
ป.5
9
12
21
1
ป.6
33
21
54
3
รวมประถม
117
113
230
12
ม.1
16
13
29
1
ม.2
15
4
19
1
ม.3
10
6
16
1
รวมมัธยมต้น
41
23
64
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
187
158
345
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...