ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
3
11
1
อบ.3
13
9
22
2
รวม อบ.
21
12
33
3
ป.1
17
11
28
2
ป.2
21
21
42
2
ป.3
17
17
34
2
ป.4
21
23
44
2
ป.5
16
21
37
2
ป.6
9
11
20
1
รวมประถม
101
104
205
11
ม.1
16
8
24
1
ม.2
13
8
21
1
ม.3
12
5
17
1
รวมมัธยมต้น
41
21
62
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
163
137
300
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...