ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าว่าน สาขามอตาเจ๊ก ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
0
1
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
2
2
4
2
ป.1
1
3
4
1
ป.2
3
2
5
1
ป.3
3
8
11
1
ป.4
4
1
5
1
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
11
14
25
4
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
13
16
29
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...