ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนอุดม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
7
2
9
1
รวม อบ.
13
10
23
2
ป.1
10
9
19
1
ป.2
8
11
19
1
ป.3
12
1
13
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
4
5
9
1
ป.6
3
13
16
1
รวมประถม
40
44
84
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
54
107
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...