ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดอนอุดม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
9
9
18
1
รวม อบ.
14
13
27
2
ป.1
7
11
18
1
ป.2
12
1
13
1
ป.3
2
5
7
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
3
13
16
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
38
40
78
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
52
53
105
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...