ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
4
8
1
อบ.2
8
1
9
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
21
15
36
3
ป.1
11
13
24
2
ป.2
10
5
15
1
ป.3
17
11
28
1
ป.4
11
17
28
1
ป.5
17
18
35
2
ป.6
14
11
25
1
รวมประถม
80
75
155
8
ม.1
26
5
31
1
ม.2
9
5
14
1
ม.3
11
9
20
1
รวมมัธยมต้น
46
19
65
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
147
109
256
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...