ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
2
6
1
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
10
7
17
1
รวม อบ.
18
13
31
3
ป.1
14
11
25
1
ป.2
12
11
23
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
15
11
26
1
ป.5
12
16
28
1
ป.6
17
20
37
2
รวมประถม
82
78
160
7
ม.1
12
6
18
1
ม.2
20
5
25
1
ม.3
7
5
12
1
รวมมัธยมต้น
39
16
55
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
139
107
246
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...