ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
2
2
1
อบ.3
1
5
6
1
รวม อบ.
1
7
8
2
ป.1
16
10
26
2
ป.2
8
22
30
2
ป.3
22
13
35
2
ป.4
12
19
31
2
ป.5
21
14
35
2
ป.6
5
10
15
1
รวมประถม
84
88
172
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
85
95
180
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...