ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองเก่า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
4
5
1
อบ.3
2
4
6
1
รวม อบ.
3
8
11
2
ป.1
14
13
27
2
ป.2
14
10
24
2
ป.3
8
22
30
2
ป.4
18
13
31
1
ป.5
12
16
28
1
ป.6
21
14
35
2
รวมประถม
87
88
175
10
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
96
186
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...