ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแต้ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
0
4
1
อบ.2
6
7
13
1
อบ.3
4
3
7
1
รวม อบ.
14
10
24
3
ป.1
1
1
2
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
3
3
6
1
ป.4
9
4
13
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
8
6
14
1
รวมประถม
34
25
59
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
35
83
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...