ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแต้ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
6
11
1
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
8
10
18
3
ป.1
9
6
15
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
9
4
13
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
3
8
11
1
รวมประถม
36
31
67
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
41
85
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...