ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านระหัด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
2
3
1
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
11
14
25
3
ป.1
6
4
10
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
9
1
10
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
4
9
13
1
รวมประถม
32
26
58
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
40
83
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...