ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหัน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
8
12
20
1
รวม อบ.
16
21
37
2
ป.1
14
15
29
1
ป.2
16
12
28
1
ป.3
17
9
26
1
ป.4
8
13
21
1
ป.5
10
12
22
1
ป.6
11
7
18
1
รวมประถม
76
68
144
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
89
181
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...