ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหัน ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
7
8
1
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
11
13
24
1
รวม อบ.
18
24
42
3
ป.1
15
12
27
1
ป.2
17
9
26
1
ป.3
8
13
21
1
ป.4
11
13
24
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
12
12
24
1
รวมประถม
73
66
139
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
90
181
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...