ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
3
18
1
อบ.3
13
5
18
1
รวม อบ.
28
8
36
2
ป.1
11
21
32
1
ป.2
8
6
14
1
ป.3
11
16
27
1
ป.4
14
9
23
1
ป.5
16
16
32
1
ป.6
15
15
30
1
รวมประถม
75
83
158
6
ม.1
14
16
30
1
ม.2
17
6
23
1
ม.3
10
10
20
1
รวมมัธยมต้น
41
32
73
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
144
123
267
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...