ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
8
14
22
1
รวม อบ.
8
14
22
1
ป.1
10
19
29
1
ป.2
13
17
30
1
ป.3
9
6
15
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
8
11
19
1
ป.6
18
13
31
1
รวมประถม
66
74
140
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
88
162
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...