ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
8
9
17
1
ป.1
6
10
16
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
9
8
17
1
ป.4
10
4
14
1
ป.5
9
3
12
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
56
37
93
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
46
110
7
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...