ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
6
10
16
1
รวม อบ.
6
10
16
1
ป.1
13
8
21
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
10
3
13
1
ป.4
10
3
13
1
ป.5
10
5
15
1
ป.6
7
13
20
1
รวมประถม
58
40
98
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
50
114
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...