ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
9
14
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
10
13
23
2
ป.1
6
2
8
1
ป.2
11
11
22
1
ป.3
2
3
5
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
2
10
12
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
30
34
64
6
ม.1
13
15
28
2
ม.2
30
20
50
2
ม.3
21
13
34
2
รวมมัธยมต้น
64
48
112
6
ม.4
9
9
18
1
ม.5
14
7
21
1
ม.6
10
10
20
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
33
26
59
3
รวมทั้งหมด
137
121
258
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...