ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
5
7
1
อบ.3
5
8
13
1
รวม อบ.
7
13
20
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
4
2
6
1
ป.3
11
11
22
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
2
3
5
1
ป.6
2
9
11
1
รวมประถม
26
31
57
6
ม.1
23
14
37
2
ม.2
15
16
31
2
ม.3
28
19
47
2
รวมมัธยมต้น
66
49
115
6
ม.4
17
8
25
1
ม.5
7
6
13
1
ม.6
13
6
19
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
37
20
57
3
รวมทั้งหมด
136
113
249
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...