ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
12
22
1
อบ.3
11
12
23
1
รวม อบ.
21
24
45
2
ป.1
10
11
21
1
ป.2
14
11
25
1
ป.3
12
10
22
1
ป.4
13
7
20
1
ป.5
12
12
24
1
ป.6
18
11
29
1
รวมประถม
79
62
141
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
100
86
186
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...