ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
7
9
16
1
รวม อบ.
9
11
20
2
ป.1
10
3
13
1
ป.2
2
3
5
1
ป.3
1
6
7
1
ป.4
3
1
4
1
ป.5
7
3
10
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
31
20
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
31
71
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...