ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบุปผาราม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
6
2
8
1
รวม อบ.
11
5
16
2
ป.1
5
9
14
1
ป.2
2
7
9
1
ป.3
5
9
14
1
ป.4
2
4
6
1
ป.5
1
5
6
1
ป.6
3
8
11
1
รวมประถม
18
42
60
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
29
47
76
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...