ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
12
8
20
2
ป.1
15
15
30
1
ป.2
14
5
19
1
ป.3
15
13
28
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
12
15
27
1
ป.6
10
8
18
1
รวมประถม
73
65
138
6
ม.1
18
12
30
1
ม.2
8
6
14
1
ม.3
8
9
17
1
รวมมัธยมต้น
34
27
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
119
100
219
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...