ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
8
8
16
1
รวม อบ.
9
11
20
2
ป.1
12
9
21
1
ป.2
17
14
31
1
ป.3
15
7
22
1
ป.4
16
14
30
1
ป.5
7
9
16
1
ป.6
12
14
26
1
รวมประถม
79
67
146
6
ม.1
15
12
27
1
ม.2
15
12
27
1
ม.3
8
7
15
1
รวมมัธยมต้น
38
31
69
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
126
109
235
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...