ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพีพวย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
0
3
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
11
7
18
2
ป.1
8
4
12
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
4
5
9
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
33
29
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
36
80
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...