ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
16
16
32
2
ป.1
15
16
31
1
ป.2
10
13
23
1
ป.3
13
18
31
1
ป.4
11
12
23
1
ป.5
16
12
28
1
ป.6
19
15
34
1
รวมประถม
84
86
170
6
ม.1
9
4
13
1
ม.2
6
0
6
1
ม.3
6
4
10
1
รวมมัธยมต้น
21
8
29
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
121
110
231
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...