ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
11
24
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
20
21
41
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
15
17
32
1
ป.3
10
13
23
1
ป.4
13
20
33
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
16
12
28
1
รวมประถม
73
79
152
6
ม.1
6
3
9
1
ม.2
8
5
13
1
ม.3
6
0
6
1
รวมมัธยมต้น
20
8
28
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
113
108
221
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...