ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
11
14
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
12
18
30
2
ป.1
9
13
22
1
ป.2
9
10
19
1
ป.3
13
9
22
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
19
12
31
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
65
61
126
6
ม.1
10
11
21
1
ม.2
1
1
2
1
ม.3
3
6
9
1
รวมมัธยมต้น
14
18
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
97
188
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...