ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
5
13
18
1
รวม อบ.
14
23
37
2
ป.1
12
8
20
1
ป.2
10
14
24
1
ป.3
10
15
25
1
ป.4
15
11
26
1
ป.5
9
9
18
1
ป.6
19
10
29
1
รวมประถม
75
67
142
6
ม.1
5
7
12
1
ม.2
9
12
21
1
ม.3
1
0
1
1
รวมมัธยมต้น
15
19
34
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
109
213
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...