ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
12
26
1
อบ.3
22
18
40
2
รวม อบ.
36
30
66
3
ป.1
18
11
29
1
ป.2
15
18
33
1
ป.3
18
21
39
2
ป.4
8
15
23
1
ป.5
21
17
38
2
ป.6
9
11
20
1
รวมประถม
89
93
182
8
ม.1
8
9
17
1
ม.2
12
18
30
1
ม.3
13
9
22
1
รวมมัธยมต้น
33
36
69
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
158
159
317
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...