ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองบัว ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
16
37
1
อบ.3
18
9
27
2
รวม อบ.
39
25
64
3
ป.1
14
18
32
2
ป.2
20
23
43
1
ป.3
9
15
24
2
ป.4
21
17
38
1
ป.5
9
11
20
1
ป.6
10
13
23
2
รวมประถม
83
97
180
9
ม.1
16
17
33
1
ม.2
17
7
24
1
ม.3
16
6
22
1
รวมมัธยมต้น
49
30
79
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
171
152
323
15
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...