ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
3
7
10
1
ป.1
6
11
17
1
ป.2
11
11
22
1
ป.3
11
15
26
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
8
12
20
1
ป.6
6
12
18
1
รวมประถม
52
69
121
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
76
131
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...