ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
1
9
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
14
8
22
2
ป.1
4
9
13
1
ป.2
6
10
16
1
ป.3
13
11
24
1
ป.4
11
15
26
1
ป.5
10
8
18
1
ป.6
8
11
19
1
รวมประถม
52
64
116
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
66
72
138
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...