ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
3
3
1
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
11
3
14
1
รวม อบ.
13
9
22
3
ป.1
9
9
18
1
ป.2
3
9
12
1
ป.3
6
10
16
1
ป.4
12
12
24
1
ป.5
11
15
26
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
52
63
115
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
72
137
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...