ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนเขวา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
2
6
1
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
10
7
17
3
ป.1
5
9
14
1
ป.2
6
6
12
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
14
5
19
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
12
8
20
1
รวมประถม
57
45
102
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
52
119
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...