ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
7
6
13
2
ป.1
8
3
11
1
ป.2
4
6
10
1
ป.3
7
8
15
1
ป.4
1
5
6
1
ป.5
6
3
9
1
ป.6
3
5
8
1
รวมประถม
29
30
59
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
36
36
72
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...