ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังม่วง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
14
17
31
1
รวม อบ.
22
25
47
2
ป.1
9
16
25
1
ป.2
13
13
26
1
ป.3
17
19
36
1
ป.4
22
14
36
1
ป.5
15
11
26
1
ป.6
17
14
31
1
รวมประถม
93
87
180
6
ม.1
28
25
53
2
ม.2
29
24
53
2
ม.3
25
27
52
2
รวมมัธยมต้น
82
76
158
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
197
188
385
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...