ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังม่วง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
13
22
1
อบ.3
7
15
22
1
รวม อบ.
16
28
44
2
ป.1
13
13
26
1
ป.2
21
20
41
1
ป.3
22
14
36
1
ป.4
15
11
26
1
ป.5
16
13
29
1
ป.6
14
20
34
1
รวมประถม
101
91
192
6
ม.1
26
25
51
2
ม.2
27
26
53
2
ม.3
34
17
51
2
รวมมัธยมต้น
87
68
155
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
204
187
391
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...