ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังม่วง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
8
21
1
อบ.3
8
12
20
1
รวม อบ.
21
20
41
2
ป.1
15
17
32
1
ป.2
8
15
23
1
ป.3
13
13
26
1
ป.4
17
19
36
1
ป.5
22
16
38
1
ป.6
16
11
27
1
รวมประถม
91
91
182
6
ม.1
31
30
61
2
ม.2
26
23
49
2
ม.3
25
29
54
2
รวมมัธยมต้น
82
82
164
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
194
193
387
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...