ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสารจอดเก่า ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
9
6
15
1
ป.1
13
11
24
1
ป.2
4
12
16
1
ป.3
10
12
22
1
ป.4
10
8
18
1
ป.5
8
14
22
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
52
62
114
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
68
129
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...