ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังกุง ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
8
10
18
3
ป.1
6
3
9
1
ป.2
3
0
3
1
ป.3
1
1
2
1
ป.4
3
1
4
1
ป.5
2
1
3
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
23
11
34
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
21
52
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...