ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
21
506
527
14
ม.2
14
537
551
15
ม.3
11
586
597
14
รวมมัธยมต้น
46
1,629
1,675
43
ม.4
56
452
508
13
ม.5
29
465
494
14
ม.6
29
451
480
14
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
114
1,368
1,482
41
รวมทั้งหมด
160
2,997
3,157
84
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...