ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสตรีชัยภูมิ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
19
508
527
14
ม.2
21
501
522
14
ม.3
13
529
542
15
รวมมัธยมต้น
53
1,538
1,591
43
ม.4
63
432
495
13
ม.5
51
446
497
13
ม.6
29
452
481
14
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
143
1,330
1,473
40
รวมทั้งหมด
196
2,868
3,064
83
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...