ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
280
143
423
11
ม.2
266
121
387
10
ม.3
256
126
382
10
รวมมัธยมต้น
802
390
1,192
31
ม.4
124
125
249
7
ม.5
108
102
210
7
ม.6
88
110
198
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
320
337
657
21
รวมทั้งหมด
1,122
727
1,849
52
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...