ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
199
98
297
10
ม.2
279
142
421
11
ม.3
251
120
371
10
รวมมัธยมต้น
729
360
1,089
31
ม.4
147
130
277
7
ม.5
115
117
232
7
ม.6
98
103
201
7
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
360
350
710
21
รวมทั้งหมด
1,089
710
1,799
52
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...