ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
16
7
23
1
ม.2
16
18
34
1
ม.3
18
6
24
1
รวมมัธยมต้น
50
31
81
3
ม.4
12
17
29
1
ม.5
10
9
19
1
ม.6
14
12
26
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
36
38
74
3
รวมทั้งหมด
86
69
155
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...