ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
59
47
106
3
ม.2
65
41
106
3
ม.3
55
30
85
3
รวมมัธยมต้น
179
118
297
9
ม.4
38
36
74
3
ม.5
43
31
74
3
ม.6
26
34
60
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
107
101
208
8
รวมทั้งหมด
286
219
505
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...