ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนภูพระวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
14
9
23
1
ม.2
10
9
19
1
ม.3
18
10
28
1
รวมมัธยมต้น
42
28
70
3
ม.4
10
6
16
2
ม.5
9
3
12
1
ม.6
3
4
7
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
22
13
35
5
รวมทั้งหมด
64
41
105
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...