ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชีลองวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
19
14
33
1
ม.2
8
10
18
1
ม.3
13
9
22
1
รวมมัธยมต้น
40
33
73
3
ม.4
10
11
21
1
ม.5
0
2
2
1
ม.6
3
2
5
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
13
15
28
3
รวมทั้งหมด
53
48
101
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...