ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
77
55
132
4
ม.2
68
52
120
4
ม.3
61
80
141
5
รวมมัธยมต้น
206
187
393
13
ม.4
41
49
90
4
ม.5
54
51
105
4
ม.6
45
51
96
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
140
151
291
12
รวมทั้งหมด
346
338
684
25
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...